Додаткова соціальна відпустка для лікаря — опікуна двох дітей

Лікар медичного закладу стала опікуном двох дітей віком до 15 років. Чи належить їй додаткова соціальна відпустка для працівників із дітьми і якої тривалості?

У запиті, на жаль, не зазначається зміст запису в посвідченні сестри медичної. У Національному класифікаторі України Класифікатор професій ДК 003:2010 (далі — КП) посада сестри медичної з дієтичного харчування (код УП 3231) — це окрема спеціалізація сестри медичної. Відповідно, її кваліфікаційна характеристика міститься у випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Тож, якщо вища категорія сестри медичної не відповідає кваліфікаційним вимогам, які передбачені на посаді сестри медичної з дієтичного харчування, то цій працівниці потрібно проходити відповідну курсову підготовку.

Так, лікарю, що є опікуном двох дітей віком до 15 років, належить додаткова соціальна відпустка тривалістю 10 календарних днів.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) додаткова соціальна відпустка працівникам із дітьми надається таким категоріям працівників медичного закладу:

  • жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю (зокрема особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І);
  • жінці, яка усиновила дитину;
  • одинокій матері;
  • батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І, який виховує їх без матері (зокрема й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
  • особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи I;
  • одному з прийомних батьків.

Виходячи зі змісту запитання, лікар є тільки опікуном дітей, а отже, вона має лише одну підставу для надання їй додаткової соціальної відпустки тривалістю 10 календарних днів. Якби лікар була, наприклад, матір’ю двох дітей віком до 15 років і опікуном іншої дитини, у такому разі вона мала б дві підстави для отримання зазначеної відпустки тривалістю 17 календарних днів.

Нагадаємо, що опіка встановлюється над малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними (ст. 58 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV).

Згідно зі ст. 6 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років. Тобто, якщо лікар є саме опікуном, то їй надається відпустка до досягнення дитиною 14 років.

Якщо потім лікар буде піклувальником дітей, то відпустка надаватиметься їй як піклувальнику до досягнення дитиною 18 років відповідно до ст. 182-1 та 186-1 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).