Стандартна операційна процедура транспортування пацієнтів з інфекційними захворюваннями*

Стандартна операційна процедура 
транспортування пацієнтів з інфекційними захворюваннями

* Посилання на джерело, на основі якого розроблено:

  1. Наказ МОЗ України від 03 серпня 2020 р. № 1777 «Про Заходи та Засоби щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами», розділ VІІІ (зі змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 1614 від 03.08.2021)

** Список скорочень, що використовується:

  • ЗІЗ — засоби індивідуального захисту;
  • СОП — стандартна операційна процедура;
  • ЕМД — екстрена медична допомога;
  • ХЗІА — халат захисту від інфекційних агентів.