Професійні захворювання медичних працівників і їхня профілактика

Праця медичних працівників належить до найскладніших і найвідповідальніших видів діяльності людини. Вона характеризується значним психоемоційним, інтелектуальним напруженням і фізичним навантаженням. Медичний персонал будь-якого медичного закладу щодня контактує з різними виробничими факторами фізичного, хімічного, біологічного характеру, які шкідливо впливають на його здоров’я і працездатність. Тому лікарняне середовище повинне розцінюватись як надзвичайно агресивне середовище. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) (2015 р.) тривалість життя лікаря становить в середньому 56 років, при цьому середня тривалість життя в Україні на той період становила у жінок — 75,5 років, а чоловіків — 65,2 років.

Стаття відкрита для передплатників