Техніка безпеки під час роботи з дезінфекційними засобами

Заходи з техніки безпеки повинні здійснюватися згідно з положеннями закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. та наказом Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 р. № 1804, яким затверджені «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».

Стаття відкрита для передплатників