Звільнення медичної сестри за угодою сторін

Медична сестра закладу подала заяву про звільнення за угодою сторін. Як правомірно провести таке звільнення?

У разі звільнення за угодою сторін ініціатива щодо припинення трудового договору може надходити як від працівника (медичної сестри), так і від керівництва медичного закладу. Якщо звільнення ініціює медична сестра, то вона повинна подати заяву на ім’я керівника з проханням звільнити її у зазначений термін з посиланням на п. 1 ст. 36 КЗпП. При цьому медична сестра не зобов’язана зазначати причину звільнення. Заява може бути, наприклад, такого змісту: «Прошу звільнити мене із займаної посади 9 жовтня 2020 р. за угодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП».

Законодавством не визначений строк, у який медична сестра повинна попередити керівництво закладу про свій намір звільнитися саме на такій підставі, як це передбачено для звільнення за власним бажанням (за два тижні).

Тому, в разі домовленості між медичною сестрою та керівництвом медичного закладу про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП договір припиняється в строк, який визначений сторонами. Тобто, медичну сестру можна звільнити і в день подання нею заяви, якщо обидві сторони — працівниця та керівник закладу — досягли такої домовленості.

Але, якщо одна зі сторін не дає згоди на припинення трудового договору або не було досягнуто домовленості про дату звільнення, медична сестра не може бути звільнена за п. 1 ст. 36 КЗпП.

Звільнення медичної сестри за угодою сторін оформляється наказом керівника медичного закладу. На підставі такого наказу до трудової книжки медичної сестри вноситься запис: «Звільнено за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП».

В останній день роботи (він є днем звільнення) з медичною сестрою проводиться розрахунок: виплачується заробітна плата та грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки (якщо вони є).

Зауважимо, що в разі звільнення за угодою сторін законодавством не передбачена виплата вихідної допомоги: вона може виплачуватися лише, якщо це передбачено колективним договором медичного закладу.