Щодо виплати матеріальної допомоги медичній сестрі — сумісниці

У медичному закладі одна з медичних сестер працює за сумісництвом. На яких умовах їй виплачується матеріальна допомога?

Із запитання не зрозуміло, про яку саме матеріальну допомогу йдеться, — на оздоровлення чи для вирішення соціально-побутових питань? Тому розглянемо обидва ці види.

Керівництво медичного закладу може надавати працівникам матеріальну допомогу як в обов’язковому порядку, так і добровільно. Під обов’язковим порядком надання допомоги розуміється, що її виплата закріплена на законодавчому рівні.

Так, згідно з абз. 3 п. 2 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11 травня 2011 р. № 524 медичним і фармацевтичним працівникам комунальних закладів (установ) до щорічної відпустки надається допомога на оздоровлення в розмірі окладу. Також виплату матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу працівникам медичного закладу, в тому числі й працівникам — сумісникам, передбачено п. 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, які затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політки України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 р. № 308/519).

Порядок добровільного надання матеріальної допомоги законодавством не визначений, але ст. 9-1 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) дозволяє медичним закладам за рахунок власних коштів встановлювати додаткові, у порівнянні з законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для працівників, зокрема виплату матеріальної допомоги.

Порядок надання такої матеріальної допомоги встановлює керівник (засновник) медичного закладу. За його розпорядженням матеріальна допомога може надаватись сумісникам нарівні з основними працівниками. Але не обов’язково, що для основних працівників та працівників — сумісників будуть передбачені однакові умови виплати матеріальної допомоги. Так, може бути, що основні працівники матимуть право на отримання двох чи більше видів допомоги (на оздоровлення до щорічної відпустки, для вирішення соціально-побутових питань тощо), а працівники-сумісники — тільки на один, наприклад, на оздоровлення.

Зазвичай питання надання матеріальної допомоги закріплюється в колективному (трудовому) договорі як складова соціально-побутових пільг. У такому разі вважається, що виплата матеріальної допомоги також закріплена «законодавчо» — на рівні локального акта — і її надання є обов’язковим у разі настання подій, за якими виникає такий обов’язок.

Зважаючи на зазначене, медичній сестрі, яка працює в закладі за сумісництвом, матеріальна допомога виплачується на тих умовах, які прописані у внутрішніх нормативних документах медичного закладу.