Назва посади сестри-господині для працівника чоловічої статі

Водночас в абзаці 25 розділу 3 «Основні положення» Описової частини КП зазначається, що у «КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (нянька, економка, покоївка, сестра-господиня, швачка). За потребою користувача, при внесені запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означеної статті особи, яка виконує відповідні роботи (відповідно до пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437). Наприклад, інженер — інженерка, верстатник широкого профілю — верстатниця широкого профілю, соціолог — соціологиня».

Стаття відкрита для передплатників