Кримінальне обвинувачення медичного працівника: алгоритм дій

Життя та здоров’я людини як найвища соціальна цінність держави, а також конституційне право на медичну допомогу потребують ефективної правової охорони. Особливе місце у механізмі такої охорони посідає Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року №2341-III (далі — КК України). Аналіз кримінального законодавства свідчить, що із прийняттям КК України значно розширився перелік норм, які забезпечують захист життя та здоров’я особи у зв’язку з професійною діяльністю медичних працівників.

Стаття відкрита для передплатників