Як працювати підприємству відповідно до системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР

Концепція HACCP (англ.  Hazard Analysis and Critical Control Point — управління ризиками, пов’язаними з харчовою безпекою на основі аналізу дії небезпечних факторів у критичних контрольних точках) — це науково обґрунтована система поглядів на те, яким чином підприємство забезпечуватиме безпеку харчової продукції, яку воно виготовляє. Застосування концепції HACCP дозволяє не тільки контролювати безпеку, а й чинити вплив на небезпечні фактори, зменшуючи їх до прийнятного рівня або повного усунення, гарантуючи тим самим безпечність харчової продукції. Концепція HACCP стосується лише показників безпечності, які є складовою поняття якості для кінцевого споживача.

Стаття відкрита для передплатників