Списання та знищення невикористаних решток наркотичних (психотропних) лікарських засобів у відкритих ампулах

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282 (далі — Ліцензійні умови), встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження господарської діяльності з обігу підконтрольних речовин, зокрема і до порядку їх знищення.

Стаття відкрита для передплатників