Списання та знищення невикористаних решток наркотичних (психотропних) лікарських засобів у відкритих ампулах

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282 (далі — Ліцензійні умови), встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження господарської діяльності з обігу підконтрольних речовин, зокрема і до порядку їх знищення.

Відповідно до вимог пункту 77 Ліцензійних умов знищення невикористаних решток наркотичних засобів, психотропних речовин у відкритих ампулах здійснюється без залучення представника територіального органу Національної поліції. Крім того, не потрібно звертатися з заявою до Держлікслужб за визначенням методу знищення.

Натомість, згідно з пунктом 78 Ліцензійних умов знищення невикористаних решток підконтрольних речовин у відкритих ампулах здійснюється методом розведення водою та зливом до комунального колектора.

При цьому, відповідно до Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, затверджених спільним наказом від 19 березня 1999 р. № 67/59, залишки наркотичного (психотропного) лікарського засобу розводять водою у співвідношенні 1:200 і зливають у колектор.

Знищення здійснюється комісією, визначеною наказом керівника закладу.

Порада. Членами комісії можна визначити чергового лікаря та/або лікаря, який призначив препарати, та чергову медичну сестру, яка виконала призначення.

За результатами знищення складається акт за формою додатка 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який зберігається у медичній карті.

Увага!

Окремо зазначаємо, що в журналі обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється списання цілої ампули, а в листку призначень — фактична кількість призначеного препарату.