Щодо впровадження самоврядування у медсестринстві

Асоціація медичних сестер України підтримує ініціативу Президента України щодо впровадження самоврядування медичних професій, адже головна мета самоврядування — забезпечення стратегії розвитку професії.

У більшості країн Європейського Союзу прийнято закони, згідно з якими медичному самоврядуванню делеговано низку важливих регулятивних функцій системи охорони здоров’я, а також окреслено основні організаційні засади професійної діяльності медичних працівників. Діяльність самоврядних медичних організацій законодавчо врегульована, прозора та прогнозована.

В Україні самоврядні медичні організації діють виключно у вигляді громадських об’єднань, тому не мають закріплених законом важелів впливу. Чинне правове поле не відповідає потребам і завданням сьогодення та не вирішує питання ефективного функціонування самоврядних медичних організацій у ринкових умовах. Зокрема, не визначено їхній правовий статус, місце і роль у системі управління медичними професіями та сферою охорони здоров’я, а також порядок взаємодії з органами державної влади. Внаслідок відсутності конкретних повноважень, самоврядні медичні організації не спроможні ефективно впливати на формування та реалізацію державної політики.

Водночас впровадження самоврядування в медсестринстві — найчисельнішій ланці фахівців системи охорони здоров’я — надзвичайно важливе завдання. Без надання кваліфікованої медсестринської допомоги не може ефективно функціонувати жодний заклад охорони здоров’я.

Проведений аналіз усіх проєктів законів України щодо самоврядування показав, що в усіх них, зокрема, і в останній редакції проєкту закону України «Про самоврядування медичних професій в Україні», оприлюдненого Міністерством охорони здоров’я України 5 листопада 2021 р. для громадського обговорення, відсутня Палата медичних сестер:

«Стаття 5. Організації професійного самоврядування медичних професій

Організаціями професійного самоврядування медичних професій є Палати:

 1. Палата лікарів сімейної медицини;
 2. Палата лікарів спеціалістів;
 3. Палата стоматологів;
 4. Палата медичних спеціалістів;
 5. Фармацевтична палата.

До Палати лікарів сімейної медицини входять лікарі, які мають право на здійснення медичної діяльності у сфері надання первинної медичної допомоги.

До Палати лікарів спеціалістів входять лікарі та особи з вищою немедичною освітою, які мають право на здійснення медичної діяльності, крім тих, що здійснюють медичну діяльність у сфері стоматології та первинної медичної допомоги.

До Палати стоматологів входять лікарі, які мають право на здійснення медичної діяльності у сфері стоматології.

До Палати медичних спеціалістів входять молодші спеціалісти, фахові молодші бакалаври, молодші бакалаври, бакалаври з медичною освітою, магістри, доктори філософії та доктори наук за спеціальністю «Медсестринство», які мають право на здійснення медичної діяльності.

До Фармацевтичної палати входять особи, що мають фармацевтичну освіту будь-якого рівня та ступеня (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук) та прирівняні до них.

Представник медичної професії, який має більш ніж одну спеціальність в сфері охорони здоров’я, самостійно обирає Палату до якої входить та може бути членом декількох Палат».

З огляду на вищезазначене, Асоціація медичних сестер України звернулася до Президента України В. О. Зеленського, Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України, а також Міністерства охорони здоров’я України з низкою пропозицій, а саме:

 1. Назву Палати медичних спеціалістів викласти в наступній редакції: «Палата медсестринства та фахівців з медичною освітою».
 2. Абзац пункту 4 викласти в наступній редакції: «До Пaлати медсестринства та фахівців з медичною освітою входять медичні сестри-магістри, бакaлаври з медичною освітою, молодші бакaлаври, фахові молодші бакaлаври, молодші бакaлаври з медичною освітою».
 3. Доцільним було б до Палати стоматологів додати інших фахівців стоматологічного профілю, наприклад, техніків зубних.
 4. До статті 5, пункту 2 внести зміни та викласти в такій редакції:

«Представник медичної професії, який має більш ніж одну спеціальність в сфері охорони здоров’я, самостійно обирає Палату, до якої входить, та може бути членом декількох Палат відповідно до професійної медичної діяльності».

З метою призупинення вищезгаданих негативних явищ, покращення надання якісної медичної допомоги усім верствам населення, які її потребують, Асоціація медичних сестер України вважає необхідним:

 1. вирішити питання щодо самоврядування в медсестринстві, враховуючи міжнародний досвід, наприклад, Польщі;
 2. провести круглий стіл для обговорення заходів із проблемних питань медсестринства;
 3. залучити до робочої групи з питань самоврядування:

Чернишенко Тетяну Іванівну — президента Асоціації медичних сестер України, кандидата наук з державного управління, заслуженого працівника освіти України;

Івашко Галину Миколаївну — віцепрезидент Асоціації медичних сестер України, медичну сестру-статистика клініки ЛІСОД;

Самолеліс Людмилу Миколаївну — голову Асоціації медичних сестер Полтавської області, заступника головного лікаря з медсестринства комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О. Ф. Мальцева» Полтавської обласної ради.

Вирішення питання щодо самоврядування дозволить медсестринській спільноті забезпечити наближення її до міжнародних стандартів, реалізацію стратегії розвитку медсестринської професії, сприятиме поліпшенню підготовки та використання медсестринських кадрів у закладах охорони здоров’я, що значно покращить надання медичної допомоги нашому населенню.