Обов’язкова звітність

Як і раніше, найбільш поширеними залишаються порушення закладами охорони здоров’я вимог нормативно-правових документів щодо подання до Держлікслужби обов’язкової звітності.

На виконання вимог

 • Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою КМУ від 6 квітня 2016 р. № 282 (далі — Ліцензійні умови);
 • Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 13 травня 2013 р. № 333;
 • Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою КМУ від 3 червня 2009 р. № 589 (далі — Постанова № 589), ліцензіати — лікувально-профілактичні заклади за формою додатка 9 до постанови № 589 зобов’язані подавати до Держлікслужби до 31 січня року, що настає за звітним періодом, звіт щодо кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року.

Нагадуємо, що строк подачі звітів змінено з 31 березня на 31 січня на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2021 р. № 939.

Помилки у звітах, які найбільш часто зустрічаються

 1. Недотримання встановлених строків. Звіти, які заклад подав невчасно, не враховуються.
 2. Звіти невстановленої форми. Не потрібно подавати інвентарні описи, баланси, розписки відповідальних осіб. Форма звіту — встановленого зразка, тому не можна видаляти або додавати графи чи якось інакше змінювати цю форму.
 3. У графі «найменування суб’єкта господарювання, його місцезнаходження» зазначено скорочену назву закладу або поштову адресу. Найменування закладу та юридична адреса повинні відповідати записам Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 4. У графі «види господарської діяльності» зазначено «медична практика». Необхідно вказувати види діяльності з обігу підконтрольних речовин, на які заклад отримав ліцензію.
 5. Відсутній підпис керівника закладу. Непідписаний звіт, наданий в паперовому вигляді або скан-копії, не вважається документом.

Порада!

 1. Кількість наркотичних (психотропних) лікарських засобів подавайте в таких одиницях вимірювання:
  • рідкі форми випуску — у штуках ампул;
  • тверді (таблетки, капсули) — у штуках упаковок.
 2. Вкажіть дані щодо особи (ПІБ), яка склала звіт, та її контактний номер телефону.

Недостовірні дані в поданих до Держлікслужби звітах встановлюються під час проведення Держлікслужбою перевірки або самим ліцензіатом.

Помилки, яких припускаються під час складення звіту

 1. У графі «використано за звітний період» надані дані про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виданих з місця зберігання основного запасу закладу, а не фактично використаних хворими відповідно до призначень лікарів. Як правильно: в графі «використано за звітний період» потрібно враховувати дані виключно з графи 6 форми первинної облікової документації № 129-7/о та/або з графи 7 форми
  № 129-9/о1.
 2. У графі «складські запаси станом на 31 грудня», надані залишки лише з місця основного зберігання, без врахування залишків загалом по закладу — у відділеннях, кабінетах, постах тощо. Як правильно: в графі «складські запаси станом на 31 грудня» потрібно враховувати суму даних:
 • графи «залишок на кінець місяця» із «Журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II та III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму» (додаток 5 до Постанови № 589);
 • + графи 6 «залишок препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на кожний день заповнення форми» форми № 129-6/о, якщо в кабінетах старших медичних сестер відділень передбачено зберігати такі засоби;
 • + графи 9 «залишок препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на кожний день заповнення форми» форми № 129-7/о.
 1. Відсутня інформація щодо використання або залишків прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 р. № 770, у лабораторії лікарні. Як правильно: якщо лабораторія ЛПЗ використовує у своїй роботі прекурсори, потрібно враховувати кількість прекурсорів (соляна або сірчана кислоти, ацетон, толуол, перманганат калію, ефір), що були використані та їхні залишки станом на 31 грудня.

Звертаємо увагу!

Особа, відповідальна за складення та подання обов’язкової звітності до Держлікслужби, визначається наказом керівника закладу.

Керівники лікувально-профілактичних закладів, будьте уважні! Відповідно до ч. 3 ст. 19 закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. № 222-VIII неподання ліцензіатом в установлений строк органу ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами, є підставою для проведення позапланової перевірки — з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов у відповідній частині.


1 Форми первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я», № 129-9/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах», а також № 129-6/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я», які затверджені наказом МОЗ від 7 серпня 2015 р. № 494.