Критерії визначення рівня якості роботи старшої медичної сестри амбулаторії

Критерії для старших медичних сестер амбулаторій згруповані в 7 основних розділів, складові частини яких відпрацьовані відповідно до займаної посади та функціональних обов’язків старшої медичної сестри, оцінюються в балах, величина оцінки залежить від їхнього впливу на кінцевий результат роботи.

Стаття відкрита для передплатників