Оформлюємо зміни до штатного розпису

У «загальному випадку», якщо якісь посади (штатні одиниці) виводяться зі штатного розпису, зокрема у випадку змін в організації виробництва і праці, то працівники на зазначених посадах підлягають звільненню з роботи у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників згідно з п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), якщо згідно з ч. 2 ст. 40 КЗпП їх за їх згодою  неможливо перевести на іншу роботу.

Стаття відкрита для передплатників