Які працівники закладу охорони здоров'я можуть бути головою та/або членами постійно діючої інвентаризаційної комісії?

Порядок створення і роботи інвентаризаційних комісій на підприємствах, установах, організаціях, у тому числі закладах охорони здоров'я (далі – заклад) врегульовано у Положенні про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (далі – Положення № 879), яке згідно з його п. 2 Розділу І «Загальні положення» застосовується юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі – підприємства).

Стаття відкрита для передплатників