Антибактеріальні препарати та способи боротьби з антибіотикорезистентністю

Сучасний термін "антибіотики" з часів З.А. Ваксмана та З.В.Єрмольєвої, які вважали антибіотиками виключно речовини природного походження, значно еволюціонував. На сьогодні антибіотиками вважають хімічні речовини біологічного походження або їх напівсинтетичні чи синтетичні аналоги, які вибірково здатні пригнічувати мікроорганізми – збудники інфекційних хвороб в організмі людини. В основі високої біологічної активності та вибірковості дії антибіотиків щодо мікроорганізмів лежать тонкі механізми взаємодії їх молекули з відповідними мішенями клітин мікробів. Таким чином бачимо, що не всі антибіотики впливають на бактерії однаково, а значить практично не існує якогось універсального антибіотику, який був би ефективним проти абсолютно всіх мікроорганізмів. Це лягло в основу наступної класифікації.

Стаття відкрита для передплатників