Звіт про проведення самооцінки моніторингу наявної інфраструктури, виконання програми ПІІК, ІПНМД*

______________________ (дата) проведена попередня базова оцінка поточної ситуації у ______________________ (назва відділення), було виявлено сильні та слабкі сторони.

Стаття відкрита для передплатників