Стандартна операційна процедура розміщення пацієнтів у стаціонарах*

Стандартна операційна процедура розміщення пацієнтів у стаціонарах

* Посилання на джерело, на основі якого розроблено:

1. Наказ МОЗ України від 3 серпня 2020 р. № 1777 «Про Заходи та Засоби щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами», розділ VІІ (зі змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 1614 від 03.08.2021).

** Список скорочень, що використовуються:

  • СОП — стандартна операційна процедура;
  • ПІІК — профілактика інфекцій та інфекційний контроль;
  • СЗЗ — стандартні заходи захисту;
  • ІПНМД — інфекції при наданні медичної допомоги;
  • ІА — інфекційний агент.