Про надання відпусток для догляду за хворим родичем

В однієї з медичних сестер тяжко захворіла мати похилого віку. Для догляду за нею медичній сестрі був виданий спочатку листок непрацездатності, а потім довідка. Чи може вона використати для догляду за матір’ю ще й відпустки та які?

Стаття відкрита для передплатників