Як визначити робочий рік для надання щорічної відпустки після декретної відпустки?

Лікар-лаборант, у якої 15 жовтня 2020 р. закінчується відпустка для догляду за дитиною, подала заяву про надання їй з 16 жовтня 2020 р. щорічної відпустки. Як у такому разі визначити робочий рік для надання такої відпустки?

Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону № 504 щорічна основна відпустка надається працівнику тривалістю не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Це означає, що відправною датою для визначення робочого року, за який надається щорічна відпустка, є дата укладення трудового договору.

Для розрахунку періодів роботи, які в подальшому будуть включатися до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, слід керуватися ст. 9 Закону № 504. Пунктами 3 і 4 ч. 1 цієї статті визначено, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховується зокрема:

  • час, коли лікар фактично не працювала, але за нею зберігалося місце роботи (посада) і їй виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • час, коли лікар фактично не працювала, але за нею зберігалося місце роботи (посада) і їй не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному ст. 25 і 26 Закону № 504, за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» — досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.

Як бачимо, час відпустки для догляду за дитиною (як до досягнення нею трирічного, так і шестирічного та більше віку) не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Отже, після виходу лікаря з відпустки для догляду за дитиною робочий рік для надання щорічної відпустки не змінюється, а рахується з дати укладення трудового договору. При цьому у відповідному робочому році, за який лікар ще не використала щорічну основну відпустку, до часу роботи, який дає право на неї, включаються:

  • час фактичної роботи лікаря до відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами;
  • час перебування у відпустці в зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої визначається відповідно до ст. 17 Закону № 504 (у загальному випадку — 126 календарних днів).