Обґрунтований вибір засобів для обробки

У закладах охорони здоров’я систематично проводять поточні дезінфекційні заходи. Залежно від епідемічної ситуації та типу приміщення, по декілька разів на день. Тому приділимо увагу засобам, які для цього потрібні.

У методичних рекомендаціях «Визначення віруліцидної дії дезінфікуючих засобів» залежно від кінцевої мети застосування засоби розподіляють на три категорії:

 1. Засоби для дезінфекції медичних інструментів.
 2. Засоби для дезінфекції шкіри рук, коли віруліцидна дія дезінфектанту повинна узгоджуватися з його нешкідливістю для людини при місцевому застосуванні. Оскільки у більшості випадків на першому місці перебуває захист від вірусів, які мають оболонку, не стійких до дії зовнішніх чинників або таких, що передаються з кров’ю і біологічними рідинами, доцільніше застосування засобів із «обмеженою віруліцидною дією».
 3. Засоби для дезінфекції поверхонь. У більшості випадків їх застосовують тоді, коли збудник відомий. При цьому для повсякденної дезінфекції може бути вибраний найприйнятніший засіб із урахуванням спектра його дії.

На що варто звернути особливу увагу, обираючи засоби для обробки.

Державна реєстрація

Хімічні речовини, біологічні чинники, які застосовують для проведення дезінфекційних заходів, підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.Продавець повинен надати сертифікат якості на дану партію засобу й інструкцію до його застосування.

На ємності повинні бути зазначені:

 • назва,
 • склад,
 • партія та
 • гарантійний термін придатності засобу.

Забороняється застосування незареєстрованих у встановленому порядку в Україні дезінфекційних засобів, а також тих, у процесі виготовлення, транспортування чи зберігання яких були порушені вимоги технологічних регламентів та інших нормативно-правових актів.

Зверніть увагу! Прикінцеві положення Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» містять таку норму: тимчасово, на час дії карантину, запровадженого у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або запровадження надзвичайного стану у зв’язку з запобіганням виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та з метою забезпечення виробництва дезінфекційних засобів, дозволити:

 • виробництво дезінфекційних засобів без їхньої державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, за умови відсутності в такому дезінфекційному засобі небезпечних для здоров’я людини діючих речовин;
 • застосування незареєстрованих у встановленому законодавством порядку дезінфекційних засобів за умови відсутності в такому дезінфекційному засобі небезпечних для здоров’я людини діючих речовин.

Сучасні дезінфекційні засоби — це індивідуальні хімічні сполуки або композиційні сполуки, які включають кілька діючих речовин. До складу дезінфекційних засобів часто входять різні функціональні компоненти: інгібітори корозії, барвники, ароматизатори, стабілізатори, загусники.

Головні вимоги, які висувають до сучасних дезінфекційних засобів, які застосовують у лікувально-профілактичних закладах: ефективність, безпека, економічний фактор.

За сучасними уявленнями ідеальні дезінфікуючі засоби повинні характеризуватися широким спектром антимікробної активності, швидкою мікобактеріальною дією, легкою відмиваємістю засобів із виробів, відсутністю подразнюючої дії або запаху, тривалим терміном придатності, зберігання, відсутністю проблеми утилізації відпрацьованого розчину.

Ефективність

Ефективність оцінюється спектром їхньої антимікробної дії, яка включає бактерицидну, туберкулоцидну, фунгіцидну, віруліцидну, спороцидну активність.

Зверніть увагу, що туберкулоцидну активність дезінфекційних засобів тестують із використанням лише тест-штаму мікроорганізму Мусоbасtеrium tеrrае (відповідно до ДСТУ ЕN 14348:2014, який набрав чинності в Україні 1 лютого 2015 р.).

Безпека

Безпека дезінфекційних засобів оцінюється за їхніми токсикологічними характеристиками, відповідно до загальноприйнятих класифікацій небезпеки і токсичності.

Групи дезінфікуючих засобів

Залежно від основної діючої речовини дезінфікуючі засоби поділяють на кілька основних груп:

 • галоїдовмісні, зокрема хлоровмісні;
 • альдегідовмісні (на основі глутарового альдегіду, формальдегіду, альдегіду бурштинової кислоти, гліоксалю);
 • окисники (кисневовмісні, пероксиданти, пероксисполуки); спиртовмісні; поверхнево-активні речовини (ПАР), до яких належать препарати на основі четвертин-них амонієвих сполук (ЧАС);
 • препарати на основі похідних гуанідину;
 • композиційні препарати на основі різних класів хімічних сполук.

Однією з найперспективніших груп сполук для знезаражування різного виду поверхонь у приміщеннях та на інших об’єктах ЛПЗ вважають четвертинні амонієві сполуки та похідні гуанідинів.

Ці засоби мають високу бактерицидну активність, проявляють мийну дію, що дає можливість поєднувати дезінфекцію з прибиранням приміщень. Такі сполуки нелеткі та можуть застосовуватися біля ліжка пацієнта (4 ступінь токсичності).

Визначення мікроорганізмів, які підлягають знищенню, дозволяє виключити відповідну групу дезінфектантів, неефективних щодо такого виду збудників. Визначившись із мікроорганізмами та виділивши групу ефективних дезінфектантів, слід відібрати ті з них, які рекомендовані для обробки намічених об’єктів.

Однак цей етап має певну складність — різний ступінь вираженості. Це і робоча концентрація препарату, і час експозиційної витримки, і сумісність із матеріалами виробів, можливість дезінфекції у присутності людей тощо. На підставі зазначених складових виключаються препарати, які за тими чи іншими показниками менше підходять для знезараження конкретних об’єктів.

Базова оцінка препарату, на основі якої будується комплексна узагальнююча — це вартість рішення дезінфектологічного завдання. За основу береться вартісна оцінка чинників, які визначають ефективність застосування того чи іншого дезінфікуючого засобу. Насамперед це:

 • ринкова вартість самого засобу,
 • робоча концентрація під конкретне завдання (вартість 1 л робочого розчину),
 • зручність застосування (готовий для вживання розчин),
 • зручність приготування,
 • час експозиційної витримки.

Кожна позиція вимагає індивідуального підходу. Так, наприклад, значна оптимізація процесу знезараження виробів медичного призначення, включаючи й складне за конструкцією обладнання, стала можливою за рахунок розробки засобів, які поєднують миючі й антимікробні властивості.

Однак наявність у складі засобу таких антимікробних компонентів, як альдегіди, зазвичай призводить до появи небажаних властивостей, які полягають у фіксації органічних субстратів на виробах. При цьому в ряді ситуацій слід мати на увазі можливу наявність на виробах біоплівки.

Вже розроблені поліферментні препарати з дезінфікуючим компонентом, які гарантують високий ступінь очищення білкових, вуглеводних і жирових забруднень за рахунок ферментів і активні щодо мікроорганізмів, зокрема й біоплівки.

Кожен препарат у своїй основі має сильні активнодіючі на мікроорганізми речовини.

Абсолютно нешкідливих препаратів не буває, і дотримання техніки безпеки з дезінфікуючими розчинами вкрай необхідне.

Важливо, щоб сучасні дезінфекційні засоби були малотоксичними (належали до З або 4 класу токсичних речовин). Це дає змогу зберегти здоров’я медичного персоналу, пацієнтів і ресурсів закладу.

Перед проведенням дезінфекції медичний персонал повинен уважно вивчити інструкцію щодо застосування обраного засобу, звертаючи увагу на спектр антимікробної дії, параметри токсичності (чи можна використовувати засіб у присутності пацієнтів, які заходи безпеки використовувати при роботі з ним), наявність мийних властивостей, а також правила приготування та використання засобу.

Для ефективного застосування дезінфекційних засобів і економного використання виділених для проведення дезінфекції коштів, слід неухильно дотримуватися правил приготування та застосування розчинів. Адже дезінфекційні засоби слід використовувати в заданій концентрації та ретельно дотримуватись часу експозиції.