Як вносити медичні записи до електронної системи охорони здоров'я в умовах воєнного стану

Через воєнні дії час від часу виникають ситуації, які заважають роботі з електронними реєстрами. Міністерство охорони здоров’я вже видало низку документів та роз’яснень щодо питань ведення первинно-облікової медичної документації в електронній та в паперовій формах.

У разі, якщо непереборні обставини воєнного стану не стають на заваді, медичні працівники зобов'язані вести електронні медичні записи.

Електронні медичні записи є невіддільною частиною надання медичної та реабілітаційної допомоги. З їх допомогою інформація про здоров’я пацієнтів збирається та швидко передається між суб’єктами надання допомоги. Це дає змогу обрати оптимальні схеми лікування і в цілому покращити здоров’я громадян.

Передача медичних даних пацієнтів та їх подальше зберігання і обробка в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я, на відміну від ведення первинно-облікової медичної документації, дозволяють забезпечити:

  • практично миттєвий доступ (відповідно до прав доступу) до таких даних інших користувачів електронної системи охорони здоров’я, для забезпечення більш ефективного надання допомоги;
  • збереженість медичних даних пацієнта незалежно від обставин непереборної сили, які можуть вплинути на збереженість паперових носіїв у закладі охорони здоров’я;
  • оперативне накопичення та аналіз обсягів наданих послуг, що забезпечує можливість ухвалювати рішення, які сприятимуть ефективнішій організації надання медичних послуг та розподілу ресурсів на її забезпечення;
  • можливість забезпечення доступу пацієнтів до даних про себе без потреби безпосереднього відвідування визначеного закладу охорони здоров’я, що дозволить знизити навантаження на медичних працівників.

Через обсяги навантаження, в умовах якого сьогодні працюють усі медичні працівники, було надано можливість не вносити електронні медичні записи за умови відсутньої відповідної технічної змоги та подовжено строк, впродовж якого такі записи можуть бути внесені після усунення перешкод.

Медичні працівники мають право вносити записи відкладено, якщо:

  • виникають обставини відсутності технічної можливості, за яких відсутнє енергопостачання, інтернет чи можливість фізичного доступу до обладнання, зупинено доступ користувачів електронної системи охорони здоров’я; 
  • ведення документації є неможливим з причин надмірного навантаження на медичних працівників у ситуаціях активного приймання та надання першої допомоги пораненим.

Медичні записи слід вносити після появи відповідної технічної можливості в системі:

  • відразу після появи технічної можливості у випадку її відсутності 24 години і менше поспіль;
  • упродовж 2 робочих днів після появи технічної можливості у випадку її відсутності понад 24 години і менш як 48 годин поспіль;
  • за можливості та якщо це не перешкоджатиме наданню медичної або реабілітаційної допомоги пацієнтам після появи технічної можливості у випадку її відсутності 48 годин і більше поспіль.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України