Як працює новий функціонал обліку реабілітаційних послуг в ЕСОЗ

Процес реабілітації активно цифровізується – з червня цього року в центральній базі даних електронної системи охорони здоровʼя став доступним новий функціонал обліку реабілітаційних втручань.

Який функціонал додався

Найголовніше те, що тепер додатково до Класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10-АМ) для класифікації функціонування та обмеження життєдіяльності особи застосовується також Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ). 

Так фахівці мультидисциплінарних команд закладів охорони здоровʼя, зокрема, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевти, фізичні терапевти, вносять інформацію про процедури, призначення, результати реабілітаційних обстежень та інші дані до ЕСОЗ за міжнародною класифікацією МКФ. 

Якщо раніше під час створення плану лікування в ЕСОЗ не було враховано етапи надання реабілітаційної допомоги в гострому, післягострому та довготривалому періоді, то тепер під час внесення даних про реабілітаційні послуги будуть доступні нові категорії плану лікування за відповідним класом, що відповідає періоду реабілітації пацієнта. Це може бути «Реабілітаційний план гострого періоду», «Реабілітаційний план післягострого періоду» або ж «Реабілітаційний план довготривалого періоду».

Також новий функціонал фіксує одиниці вимірювання обсягу послуг – використовується одиниця часу «хвилина». Додана можливість зазначити період (діапазон часу «з» – «по») проведення реабілітаційної процедури.

Крім того, стало можливим зазначати використані в процедурі надання реабілітаційних послуг допоміжні засоби для людей з обмеженням життєдіяльності (раніше лікар не мав такої можливості).

Завдяки отриманим цифровим інструментам учасники мультидисциплінарної команди тепер мають доступ до історії реабілітації, бачать прогрес і динаміку, діяльність інших фахівців команди тощо.

Нововведення дозволяють індивідуалізувати реабілітацію кожного пацієнта і забезпечують надання саме тих послуг, які необхідні йому в даний проміжок часу, щоб у підсумку не тільки відновити фізичне та психічне здоровʼя людини, але й повноцінно її соціалізувати і дозволити знайти роботу, відповідно до знань і кваліфікації.

Запроваджений функціонал – перший етап цифровізації реабілітаційного процесу.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України