Випробування при прийнятті на роботу медичної сестри

Згідно з законодавством під час укладення трудового договору може бути встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Кому з медичних сестер можна та ні встановлювати випробування й на який строк? Що робити, якщо медична сестра не пройшла випробування? Відповіді на ці запитання читайте у статті.

Для чого потрібне випробування? 

Правовідносини, пов’язані зі встановленням працівникам випробування під час прийняття на роботу, регулюються ст. 26–28 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Мета випробування — перевірка відповідності працівника роботі, яка йому доручається (ч. 1 ст. 26 КЗпП). Причому така перевірка важлива як для керівництва медичного закладу, так і для самого працівника, бо під час неї обидві сторони можуть з’ясувати, можлива чи ні подальша співпраця.

Наприклад, якщо приймають на роботу медичну сестру і під час проходження нею випробувального строку зрозуміло, що вона не впорається з покладеними на неї обов’язками, то після закінчення випробування строку (або навіть раніше) керівництво медичного закладу може звільнити її за спеціальною підставою, передбаченою КЗпП. Але, якщо новоприйнята медична сестра сумлінно і якісно виконує завдання, то після закінчення випробувального строку вона продовжує працювати.

Так само й медична сестра за час випробувального строку може з’ясувати для себе, підходить їй така робота, чи ні.

Звертаємо увагу, що випробування не є обов’язковою процедурою під час прийняття медичної сестри на роботу: воно може бути обумовлене угодою між нею та керівництвом медичного закладу (ч. 1 ст. 26 КЗпП). Зазвичай, ініціатива щодо встановлення випробування виходить від керівника медичного закладу (головного лікаря), але остаточне рішення про включення цієї умови до трудового договору може бути прийняте лише за згодою медичної сестри — майбутньої працівниці.

Якщо медична сестра не погоджується з пропозицією керівника медичного закладу на встановлення їй випробувального терміну, то трудовий договір або взагалі не укладається, або укладається без випробування — в разі зацікавленості керівника саме в цій працівниці.

Кому (не) можна встановлювати випробування

Частиною 3 ст. 26 КЗпП визначено, кому та в яких випадках випробування взагалі не може встановлюватися. На думку автора, не все з вказаного в цій нормі можна застосовувати до медичної сестри, тому наведемо тільки ті категорії, які підходять для посади медичної сестри.

Під час прийняття на роботу медичної сестри випробування не встановлюється, якщо вона зокрема є:

 • особою, яка не досягла вісімнадцяти років;
 • молодим спеціалістом після закінчення вищого навчального закладу;
 • особою з інвалідністю, направленою на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
 • особою, яка пройшла стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;
 • вагітною жінкою;
 • одинокою матір’ю, яка має дитину віком до 14-ти років або дитину — особу з інвалідністю;
 • особою, з якою укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
 • особою, що приймається на тимчасову роботу.

Отже, якщо новоприйнята медична сестра не належить до осіб, які входять до зазначеного переліку, то за угодою з нею їй можна встановлювати випробування.

Також випробування не встановлюється при прийнятті на роботу в іншу місцевість і в разі переведення медичної сестри на роботу до іншого медичного закладу (іншого підприємства) та в інших випадках, якщо це передбачене законодавством.

Строки випробування

Строки випробування визначені в ст. 27 КЗпП. Так, якщо інше не встановлене законодавством України, строк випробування під час прийняття на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців.

Якщо на роботу приймають особу за робітничою професію (спеціальністю), то строк випробування не може перевищувати одного місяця. Нагадаємо, відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117, молодша медична сестра з догляду за хворими та молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця) належать до робітників.

Крім того, законодавством для окремих категорій працівників (особи, яких беруть на державну або дипломатичну службу, на службу в органах самоврядування, в податкові чи митні органи, до Державної кримінально-виконавчої служби України тощо) встановлено інші строки випробування. Але, оскільки, зазначені особи не є працівниками медичних закладів, не будемо зупинятися на спеціальних строках їхнього випробування.

Підкреслюємо, що вказані вище строки випробування є максимальними. Водночас керівництво медичного закладу може встановлювати випробувальні строки й меншої тривалості.

Обчислення випробувального строку слід здійснювати за нормами ст. 2411 КЗпП. Як правило, випробування встановлюють на певну кількість місяців, тому нагадаємо особливості обчислення строку, що вимірюється місяцями.

Строк, обчислюваний місяцями, закінчується:

Наприклад, медичну сестру взяли на роботу:

 • 13 серпня 2020 року з випробувальним строком 2 місяці. У такому випадку останнім днем випробування буде 13 жовтня 2020 року;
 • 31 липня 2020 року з випробувальним строком 2 місяці. У такому випадку останнім днем випробування буде 30 вересня 2020 року, оскільки у вересні немає 31 числа;
 • 17 серпня 2020 року з випробувальним строком 2 місяці. У такому разі останнім днем випробування буде 19 жовтня 2020 року, оскільки 17 жовтня припадає на вихідний день (суботу).

Нечасто, але трапляються й випадки, коли випробувальний строк вимірюють тижнями (наприклад, 2, 3 або 4 тижні). У таких випадках слід враховувати, що строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня. При цьому також застосовуються правила перенесення за наявності вихідних днів.

Наприклад, медичну сестру прийнято на роботу:

 • 1 жовтня 2020 року (четвер) з випробувальним строком 4 тижні. Останнім днем її випробування буде 29 жовтня 2020 року (четвер);
 • 23 вересня 2020 року (середа) з випробувальним строком 3 тижні. Останнім днем її випробування буде 15 жовтня 2020 року (четвер), оскільки 14 жовтня 2020 року (четвер) є святковим днем.

Подовження строку випробування

Раніше (до 12 червня 2016 р.) керівництво медичного закладу було наділене правом подовжувати строк випробування, якщо працівник був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин. У таких випадках після документального підтвердження причини відсутності на роботі керівник медичного закладу (головний лікар) видавав наказ на подовження строку випробування.

На сьогодні у ч. 3 ст. 27 КЗпП про подовження строку випробування взагалі не вказано, але встановлено, що до такого строку не зараховують дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини. Що означає таке формулювання? Воно має імперативний характер, а тому, якщо працівник під час випробування за будь-яких причин не працював, то видавати наказ про продовження строку випробування вже не потрібно — слід лише мати документальне підтвердження того, чому працівник був відсутній на роботі (наприклад, листок непрацездатності, довідка тощо). Після надання працівником таких документів строк випробування продовжується автоматично.

Наприклад, медичній сестрі під час прийняття на роботу був установлений випробувальний строк з 20 липня 2020 р. до 20 жовтня 2020 р. Але вона була відсутня на роботі з 25 серпня 2020 р. до 28 серпня 2020 р. (4 дні). У такому разі останнім днем випробування стає 26 жовтня 2020 р. (подовжено з урахуванням і вихідних днів).

Ще одне питання, яке може хвилювати керівників (будь-якого рівня) медичного закладу: чи можна подовжити строк випробування, якщо протягом нього не встигли прийняти рішення про професійну придатність працівника? Відповідь — ні, оскільки це не передбачене законодавством.

Документальне оформлення випробування

Умова про випробування повинна бути вказана в наказі (розпорядженні) про прийняття медичної сестри на роботу (ч.1 ст. 26 КЗпП). До речі, типовою формою № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», яка затверджена наказом Держкомстату України від 05 грудня 2008 р. № 489, передбачена графа про випробування: її слід помітити позначкою та вказати в ній тривалість випробувального строку.

Умова про випробування обов’язково узгоджується між медичною сестрою та керівником медичного закладу: одностороннє запровадження керівником такої умови недопустиме. Зважаючи на це, необхідно отримати письмове підтвердження від медичної сестри того, що вона погоджується на випробування. Зробити це можна одним із таких способів.

Спосіб перший: умова про випробування прописується в трудовому договорі з медичною сестрою та дублюється в наказі про прийняття на роботу. Медична сестра ставить свій підпис у трудовому договорі / наказі й тим самим підтверджує свою згоду з умовою про випробування.

Спосіб другий: умова про випробування вказується в заяві медичної сестри про прийняття на роботу і повторюється в наказі керівника про прийняття на роботу. Текст заяви медичної сестри може бути, наприклад, таким: «Прошу прийняти мене на посаду сестри медичної відділення інтенсивної терапії з випробувальним строком».

Спосіб третій: умова про випробування не міститься в заяві медичної сестри про прийняття на роботу, але внесена до наказу керівника медичного закладу про прийняття її на роботу. Медичну сестру ознайомлюють із таким наказом (додаток) під підпис до початку роботи. Якщо медична сестра не згодна проходити випробування, вона повинна залишити на наказі відповідний запис про це.

Додаток

При здійсненні запису у трудовій книжці медичної сестри, яка прийнята на роботу з випробувальним строком, умова про випробування не вказується. Наприклад, у графі 3 трудової книжки зазначається: «Прийнято на посаду медичної сестри….» Це дозволить уникнути повторного запису в разі, якщо випробувальний строк закінчиться й медична сестра продовжуватиме здійснювати трудову діяльність.

Трудові гарантії на час випробування

На медичну сестру під час її роботи у випробувальний строк поширюється законодавство про працю (ч. 2 ст. 26 КЗпП).

Так, для укладення трудового договору медична сестра зобов’язана подати паспорт або інший документ, який посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, які передбачені законодавством, ― також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), довідку про стан здоров’я та інші документи. Своєю чергою, керівництво медичного закладу до початку роботи за укладеним трудовим договором повинне проінструктувати медичну сестру під підпис і визначити їй робоче місце в порядку, який встановлений ст. 29 КЗпП.

Заробітна плата під час випробування нараховується медичній сестрі в такому ж розмірі, як це передбачено штатним розписом, й на медичну сестру поширюється законодавство про соціальне страхування (зокрема вона має право на оплату за листком непрацездатності).

Період випробування включається до стажу, що дає право на щорічні відпустки.

Закінчення випробування

Дії керівництва медичного закладу після закінчення випробувального строку медичної сестри залежать від результатів випробування. Можливі дві ситуації.

1. Медична сестра пройшла випробувальний строк успішно.

У такому випадку медична сестра продовжує працювати далі. Жодних додаткових документів оформлювати не потрібно. Адже, як зазначено в ст. 28 КЗпП: у разі якщо строк випробування сплив, а працівник продовжує працювати, він вважається таким, що витримав випробування. Наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

2. Медична сестра не пройшла випробувальний строк.

Частина друга ст. 28 КЗпП дозволяє керівництву медичного закладу в такому разі звільнити медичну сестру, але при цьому потрібно враховувати наступне.

По-перше, звільнити медичну сестру як таку, що не пройшла випробувальний строк, можна лише в період випробування. Якщо цього не зробити до останнього дня випробування, то вже наступного робочого дня керівництво медичного закладу втрачає право звільнити медичну сестру як таку, що не пройшла випробування.

Також керівник медичного закладу повинен письмово попередити медичну сестру, що не пройшла випробування, про майбутнє звільнення за 3 дні до цього.

По-друге, одного рішення керівника закладу про звільнення медичної сестри як такої, що не пройшла випробування, недостатньо: воно повинне бути документально обґрунтованим.

Зокрема, якщо медичну сестру прийнято на роботу з випробувальним строком, то вона повинна отримувати завдання відповідно до посадових обов’язків, звітувати за їхнє виконання, а особа, в підпорядкуванні якої вона перебуває (наприклад, старша медична сестра), повинна контролювати їхнє виконання. Тому, якщо медична сестра у період випробування не виконувала завдання чи виконував їх незадовільно, це повинно бути документально зафіксовано (акти, службові й доповідні записки).

Такі документи можуть знадобитися в разі, якщо медична сестра, яка не пройшла випробування, вирішить оскаржити рішення керівника медичного закладу в судовому порядку. Наявність документів, які підтверджують, що така медична сестра справді не відповідає займаній посаді та не пройшла випробування, допоможе адміністрації закладу захистити себе в суді.

По-третє, в наказі про звільнення та в трудовій книжці слід посилатися на п. 11 ч. 1 ст. 40 КЗпП, а саме, вказувати таку підставу для звільнення: «установлення невідповідності займаній посаді медичної сестри або виконуваній роботі протягом строку випробування».

Варто звернути увагу ще на один момент. Звільнення через незадовільні результати випробування розглядається як розірвання трудового договору з ініціативи керівництва медичного закладу, оскільки ця підстава вказана у ст. 40 КЗпП. А це, своєю чергою, означає, що звільнення за п. 11 ч. 1 ст. 40 КЗпП не допускається під час тимчасової непрацездатності медичної сестри, а також у період її перебування у відпустці (ч. 3 ст. 40 КЗпП).

А як бути в ситуації, якщо керівництво планує звільнити медичну сестру як таку, що не пройшла випробування, але останній день випробування збігається з періодом її тимчасової непрацездатності? У цьому разі слід керуватися ч. 3 ст. 27 КЗпП: до строку випробування не зараховуються дні, коли медична сестра фактично не працювала (хворіла). Тобто, фактично у цьому разі строк випробування збільшується на кількість днів хвороби медичної сестри. Коли медична сестра вийде на роботу після тимчасової непрацездатності, то ще триватиме випробувальний строк, у рамках якого за необхідності керівництво медичного закладу може звільнити її за п. 11 ч. 1 ст. 40 КЗпП.